محصولات راپیدوRAPIDO

۳- ست انگشتی RAPIDO – CG/CDI

۸۱,۰۰۰ تومان

۴- اھرم ترمز RAPIDO – CG/CDI

۲۰,۰۰۰ تومان

۵- اھرم کلاچ RAPIDO – CG/CDI

۳۱,۰۰۰ تومان

۶- بلبرینگ چرخ جلو ۶۳۰۱ RAPIDO

۱۷,۰۰۰ تومان

۷- بلبرینگ چرخ عقب ۶۲۰۲ RAPIDO

۱۵,۰۰۰ تومان

۸- بلبرینگ چرخ عقب ۶۳۰۲ RAPIDO

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۱- بوش تنه RAPIDO – CG/CDI

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۲- بوش توپی RAPIDO – CG/CDI

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۳- بوق مشکی FLASH – CG/CDI

۳۱,۰۰۰ تومان

۱۴- بوق مشکی FLASH – CG/CDI

۴۰,۰۰۰ تومان

۱۵- پدال دنده باپیچ FLASH – CG/CDI

۴۳,۰۰۰ تومان

۱۶- پره ۱۷*۳۰۰ بنددار -اندونزی RAPIDO

۱,۷۰۰ تومان

۱۸- پمپ روغن ۲۰۰ RAPIDO

۶۹,۰۰۰ تومان

۱۹- پیچ ومھره طبق RAPIDO – -CG/CDI

۱۷,۰۰۰ تومان

۲۰- ترانزیستورFLASH G17

۳۷,۰۰۰ تومان

۲۶- چھارشاخ کلاچ (ست) ۱۵۰ RAPIDO

۱۹۲,۰۰۰ تومان

۲۷- چھارشاخ کلاچ (ست) ۲۰۰ RAPIDO

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۲۸- چھارشاخ کلاچ (تکی) RAPIDO CG

۹۱,۰۰۰ تومان

۲۹- چھارشاخ کلاچ (ست با پیچ.فنر.نعلبکی) RAPIDO CG

۱۸۱,۰۰۰ تومان

۳۰- درباک FLASH – CDI

۴۵,۰۰۰ تومان