استارت

درب دینام

رادیاتور

سیستم تعویض دنده

شفت تعویض دنده

کارتل راست

مجموعه مخازن وشلنگ ها

پمپ روغن

درب کلاچ

سرسیلندر

سیستم سوخت

کاربراتور

کاورسرسیلندر

مگنت وکوئل

میل ماهک وتوپی دنده

چزخ دنده بالانسر وواترپمپ

دنده تایم وزنجیر

سوپاپ ها

سیلندروپیستون

کارتل چپ

کلاچ

میل لنگ