براکت نصب انجین

اگزوزوصدا خفه کن

پدال ترمز عقب

جک وسط وبغل

قاب زنجیر

زین وقفل زین

دوشاخه جلو

چرخ جلو

میل بادامک وزنجیرتایم

کیلومتر

قطعات برق

اتصالات وکاورباک وزین

باک ودرب باک وشناوربنزین

تیوب تایر طوقه

چراغ خطروصفحه پلاک جلووعقب

فرمان

دیسک ترمزجلو

دستگیره وگاردجلووعقب

هواکش

لامپ وفریم چراخ جلو

کاور قطعات رنگی

استیکردورنگ

براکت جاپایی

جاپایی کامل چپ وراست

چراغ راهنما

شاسی

دوشاخه عقب

چرخ عقب

میل لنگ

گلگیر جلو و عقب

کابل های کنترل

کیف ابزار