اتصالات - کاورباک بنزین، کاورهای جانبی و کاور صندلی

هواکش

لوازم جانبی ودستگیره

گلگیرعقب وجلو

کاوررادیاتور

سیلندراصلی ترمزجلو

فرمان

کابل های کنترل

تیوب.تایر.طوقه

چراغ جلووفزیم چراغAS200

دوشاخه جلو

برچسب قطعات رنگی

استیکرباک وگلگیر

اتصالات وکاورباک

نصب انجین

لامپ خطروصفحه نصب پلاکAS200

کیلومترشمار

زین وقفل زین

شاسی ومتعلقات

قاب زنجیروبراکت اصلی

پدال ترمزعقب

جک وسط وبغل

چرخ جلو

براکت نصب پنل برجسته

برچسب قطعات رنگیA

استیکر

کیف ابزار

اتصالات وکاورزین

مجموعه چراغ های راهنما

لامپ خطروصفحه نصب پلاک

کمک ودوشاخه عقب

سیستم ترمزعقب

صداخفه کن واگزوز

قطعات برقی

پدال وجاپایی

چراغ جلووفزیم چراغ

چرخ عقب

باک بنزین، درب باک و گیج سوخت

استیکرباک

استیکر